Podłogi podniesione (podwójne)

Konstrukcja nośna: typu 1 – wolnostojące wsporniki stalowe o płynnie regulowanej wysokości klejone do podłoża, wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej St-34.2 o grubości 2,5 mm, cynkowane galwanicznie o grubości powłoki >8 µm
Wymiary płyty: 600 x 600 x 38 mm
Klasa obciążenia wg PN-EN 12825: 3 (3,0 kN)
Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe: 15 kN/m2
Klasa ugięcia wg PN-EN 12825: C (≤ 4 mm)
Opór elektryczny upływu podłogi wg PN-EN 1081: Ru [Ω] 5×104 < Ru < 1×109
Współczynnik bezpieczeństwa wg PN-EN 12825: ≥ 2
Materiał rdzenia: wiórowy, płyta z folią aluminiową od strony spodniej płyty
Klasyfikacja ogniowa: materiał trudnozapalny
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501 część 1: Cfl-s1
Akustyka  ΔLw – 19 dB