Projektowanie magazynu od podstaw: kreatywne rozwiązania dla efektywnej logistyki!

Projektowanie magazynu to duże wyzwanie, przed którym stają firmy z wielu branż: od logistycznej, przez produkcyjnej, po handlową. Optymalnie wykonany projekt hali magazynowej w dużym stopniu wpływa na jej późniejsze prawidłowe funkcjonowanie oraz rentowność. Specjaliści zajmujący się tego rodzaju przedsięwzięciami muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, zarówno jeśli chodzi o konieczność spełnienia norm oraz wymogów bezpieczeństwa, jak i funkcjonalność czy dostosowanie do indywidualnych potrzeb danej organizacji. Jak zaprojektować magazyn, który będzie z powodzeniem spełniać swoją funkcję? W dzisiejszym artykule wyjaśnimy między innymi: na co należy zwrócić uwagę podczas projektowania hali magazynowej, jakie są etapy takiego projektu oraz jak można wykorzystać systemy ścian działowych dla lepszej organizacji pracy w magazynie.

Podstawowe zasady projektowania magazynu – na co zwrócić uwagę podczas prac nad projektem?

Aby odpowiedzieć sobie, jak powinno wyglądać projektowanie magazynu na potrzeby logistyki lub innej branży, należy ustalić pewne reguły działania, a następnie się nimi kierować. Na wstępie trzeba rozpoznać, jakie są oczekiwania firmy względem obiektu, który ma powstać. Sprecyzowaniu powinny ulec nie tylko takie kwestie, jak ogólna pojemność magazynu czy koszt jego budowy, ale także m.in.:

 • jakie towary będą tam składowane,
 • czy do tego składowania będzie konieczne zapewnienie określonych warunków,
 • gdzie ma zostać zlokalizowany magazyn oraz jakie przepisy budowlane dotyczą danego terenu,
 • jaka jest nośność posadzki w danym obiekcie (w przypadku, gdy przystosowujemy istniejący budynek),
 • jakie urządzenia magazynowe będą niezbędne do właściwego funkcjonowania magazynu,
 • jakie oświetlenie będzie potrzebne,
 • jaki jest planowany przepływ towarów,
 • jaka jest przewidywana metoda zarządzania projektowanym magazynem,
 • jaką funkcję ma spełniać dany magazyn.

Jest to jedynie niewielka część aspektów, jaką należy przeanalizować, planując projektowanie magazynu. Dochodzi do tego szereg kwestii związanych z układem projektowanego magazynu. Podstawowa zasada brzmi: trzeba dążyć do optymalizacji przepływu towarów wewnątrz obiektu. Aby wcielenie jej w życie było możliwe, niezbędne jest prawidłowe zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, a także zapewnienie wszystkich potrzebnych narzędzi i wykwalifikowanego personelu.

Projektowanie magazynu krok po kroku – jak to się odbywa?

Projektowanie magazynów wysokoregałowych, a także innych obiektów magazynowych, jest procesem wieloetapowym. Pierwszym krokiem inicjującym całą procedurę powinna być analiza aktualnych procesów magazynowych oraz weryfikacja organizacji pracy, a także potrzeb, zasobów i kierunków rozwoju firmy. Następnie należy przeprowadzić dogłębny i rzetelny audyt, który pozwoli opracować wstępne założenia dotyczące tego, jak powinna zostać zagospodarowana przestrzeń magazynowa. Po wykonaniu audytu konieczne jest sporządzenie kompleksowego raportu będącego podstawą do dalszych działań.

Po zebraniu szeregu niezbędnych informacji można przystąpić do pracy nad koncepcją funkcjonalno-przestrzenną hali magazynowej. Podczas tych działań należy uwzględnić m.in.:

 • precyzyjne dane dotyczące wielkości i kształtu obiektu,
 • plany ewentualnej przyszłej rozbudowy magazynu,
 • układ magazynu oraz jego podział na poszczególne strefy w taki sposób, aby przepływ towarów i informacji wewnątrz obiektu nie był zaburzony,
 • szczegóły konstrukcyjne oraz aspekty związane z koniecznymi rozwiązaniami, takimi jak np. rampy do załadunku i rozładunku towarów,
 • opracowanie wytycznych dla projektowania procesów magazynowych,
 • planowane rozmieszczenie pracowników.

W trakcie przygotowywania koncepcji magazynu projektanci muszą zająć się także doborem niezbędnych urządzeń i wyposażenia – zarówno, jeśli chodzi o część magazynową, jak i infrastrukturę konieczną dla prawidłowego działania części biurowej. Kolejnym krokiem jest sporządzenie kompleksowego kosztorysu, który pozwoli oszacować realność projektu.

Etapem następującym po opracowaniu i zatwierdzeniu koncepcji jest przeprowadzenie przetargów na wykonanie obiektu magazynowego. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia odpowiedniego harmonogramu prac, a także analizą złożonych ofert. Ostatnią fazą procesu projektowania magazynu jest wybór firmy odpowiedzialnej, za jego wybudowanie oraz sama budowa obiektu.

Systemy ścian działowych a projektowanie magazynu – jak można je wykorzystać?

Przemyślany układ magazynu stanowi klucz do jego optymalnego funkcjonowania. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni magazynowej potrafi być nie lada wyzwaniem, szczególnie w momencie, gdy zależy nam na uniknięciu korzystania z takich rozwiązań, jak np. ściany g/k. Bardzo interesującą alternatywą, która świetnie sprawdza się w obiektach magazynowych, są systemy ścian działowych proponowane przez ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka.

Czym charakteryzuje się to rozwiązanie? Konstrukcja ścian oraz drzwi jest wykonana z profili aluminiowych zabezpieczonych lakierem proszkowym. W zależności od potrzeb mogą zostać zastosowane następujące rodzaje wypełnienia:

 • pełne, w postaci: płyty wiórowej, płyty HPL, blachy lakierowanej,
 • przezierne, w postaci szkła bezpiecznego pojedynczego lub zespolonego bądź poliwęglanu.
 • ażurowe, w postaci siatki stalowej, zgrzewanej.

Warto podkreślić, że obok wygrodzeń tworzonych z wykorzystaniem ścian działowych oferujemy różnorodne boksy halowe.

Jakie są najistotniejsze zalety systemów ścian działowych oferowanych przez ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka? Można do nich zaliczyć m.in.:

 • uniwersalność,
 • czystość prac instalacyjnych wynikająca z tego, że zabudowa jest w pełni sfabrykowana do montażu,
 • łatwość rozbudowy,
 • wysoki poziom izolacji akustycznej,
 • doskonała opłacalność rozwiązania objawiająca się np. tym, że nie wymaga ono późniejszych prac remontowych.

Klientom, którzy zdecydują się na proponowaną przez nas zabudowę hal magazynowych, zapewniamy przygotowanie fachowego projektu branżowego w zakresie doboru systemu zabudowy ścian działowych w zgodzie z projektem architektonicznym obiektu. Oferujemy również profesjonalne opracowanie systemu mocowania dopasowanego do warunków danego magazynu, kompleksowe wykonanie i montaż zabudowy oraz gwarancję na okres od 3 do 5 lat na wykonane prace, z możliwością przedłużenia na indywidualnych warunkach.

Podsumowanie

Projektowanie magazynu jest zagadnieniem na tyle szerokim, że nie sposób je opisać całościowo w ramach jednego artykułu. W ramach tego wpisu przedstawiliśmy jednak najważniejsze kwestie, na które należy zwrócić uwagę, gdy zastanawiamy się, jak projektować magazyn. Zaprezentowaliśmy także, jak odbywa się projektowanie magazynu krok po kroku oraz wskazaliśmy, w jaki sposób systemy ścian działowych i boksy produkcyjne mogą zostać wykorzystane w procesie projektowania układu magazynu. Uniwersalność naszej zabudowy sprawia, że przed projektantami otwierają się nowe możliwości w zakresie tworzenia wydajnych i rentownych obiektów magazynowych.

Jako ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka oferujemy nowoczesne systemy ścian działowych i boksy produkcyjne wraz z montażem, które są dopasowane do potrzeb klienta. Nasze rozwiązania chętnie wykorzystują specjaliści zajmujący się projektowaniem magazynów oraz innych wielkopowierzchniowych obiektów, takich jak np. hale produkcyjne czy centra logistyczne. Co istotne, słyniemy nie tylko jako firma, która ma w ofercie niezawodne boksy halowe i sprawdzone systemy ścian działowych, ale także jako renomowany producent podłóg podniesionych wysokiej jakości.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu.