Jakie wymagania powinna spełniać funkcjonalna i estetyczna łazienka w biurze?

Prawidłowo zaprojektowana łazienka w biurze, która łączy w sobie estetykę i funkcjonalność, ma duże znaczenie dla pozytywnego odbioru obiektu. Poziom wykonania i jakość wyposażenia takiego pomieszczenia wpływają na komfort i zadowolenie pracowników, a także na to, jak postrzegają oni warunki, które zapewnił im pracodawca. Schludne i bezpieczne łazienki biurowe stanowią również swego rodzaju wizytówkę firmy w oczach osób odwiedzających jej siedzibę. Należy także zauważyć, że toalety w biurze oraz innych miejscach pracy są zagadnieniem uregulowanym przez przepisy prawa, które wyznaczają standardy, jakie powinny spełniać pomieszczenia higieniczno-sanitarne w takich obiektach. W dalszej części tego artykułu wyjaśnimy m.in.: jakie wymagania powinna spełniać funkcjonalna i estetyczna łazienka w biurze, a także jakie przepisy regulują tę kwestię.

Dlaczego odpowiednio zaprojektowane łazienki biurowe są tak istotne?

Jednym z wielu wyzwań, przed którym stają specjaliści projektujący biurowce, jest zapewnienie odpowiedniej liczby pomieszczeń sanitarnych spełniających wszystkie wymagania w zakresie m.in. funkcjonalności, bezpieczeństwa, dostępności czy wyposażenia. Profesjonalnie zaprojektowana łazienka w biurze odgrywa niezwykle istotną rolę w kontekście zagwarantowania pracownikom odpowiednich warunków w pracy. O tym, do czego w tym zakresie pracodawca jest zobligowany pod względem prawnym opowiemy nieco dalej, jednak już na teraz warto zaznaczyć, że udostępnienie osobom zatrudnionym odpowiedniego miejsca do przeprowadzania czynności sanitarnych i higienicznych nie wiąże się wyłącznie z dobrą wolą pracodawcy, ale stanowi jego obowiązek.

Wymogi prawne nie są rzecz jasna jedynym powodem, dla którego warto zadbać o funkcjonalne, estetyczne i dobrze wyposażone łazienki w biurach. Stworzenie komfortowych toalet jest istotne również dla zapewnienia wygody pracownikom oraz zwiększenia ich zadowolenia. Wpływa ono również na efektywność pracy osób realizujących obowiązki w danym biurze – łatwy dostęp do odpowiedniej liczby łazienek minimalizuje zarówno czas oczekiwania na skorzystanie z nich, jak i czas, jaki musi zostać poświęcony na przemieszczenie się od biurka pracowniczego do pomieszczenia sanitarnego.

Troska o warunki, w jakich funkcjonują osoby zatrudnione w firmie, wpływa na jej renomę i opinię nie tylko wśród obecnych pracowników, ale i potencjalnych kandydatów do objęcia wolnych stanowisk. Poprzez zapewnienie komfortowego środowiska pracy, w tym również ergonomicznych, schludnych toalet, przedsiębiorstwo buduje swoją atrakcyjność na rynku i zachęca nowych specjalistów do wzięcia udziału w rekrutacjach.

Łazienki i toalety w biurze – jakie przepisy prawne regulują to zagadnienie?

Łazienki biurowe są zagadnieniem regulowanym przez różnego rodzaju przepisy prawne, z jakimi należy się zapoznać przed przystąpieniem do projektowania i tworzenia wewnętrznych zasad użytkowania takich pomieszczeń. Na wstępie warto przytoczyć wytyczne obecne w kodeksie pracy, a dokładniej w art. 233 znajdującym się w rozdziale VI „Profilaktyczna ochrona zdrowia”. Zawarty tam zapis nakłada na pracodawcę obowiązek zagwarantowania pracownikom dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych i dostarczenia środków służących zapewnieniu higieny osobistej. Warto podkreślić, że pracownicy mają niezbywalne i nieograniczone prawo do korzystania z toalety w biurze lub innym miejscu pracy. Pracodawca nie może go ograniczać, co więcej, musi zadbać o to, aby pomieszczenie sanitarne było prawidłowo przystosowane, sprawnie funkcjonujące i dostępne dla osób zatrudnionych w danym miejscu. Istnieje możliwość zaprojektowania wejścia do łazienki biurowej na kartę magnetyczną lub klucz, jeśli jednak takie rozwiązanie zostanie zastosowane, to każdy pracownik musi mieć zapewniony dostęp do wspomnianej karty bądź klucza.

Sposób, w jaki kodeks pracy obliguje pracodawcę do zagwarantowania pracownikom dostępu do urządzeń higieniczno-sanitarnych i dostarczenia środków higieny osobistej, jest w pewnym stopniu ogólny, jednak w polskim prawie nie zabrakło regulacji precyzujących ten obszar. Zostały one zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz towarzyszącym mu załączniku. Na które zapisy regulujące to, jak powinna być zaprojektowana toaleta i łazienka w biurze, warto zwrócić szczególną uwagę?

Toaleta w biurze – co mówią przepisy dotyczące w kontekście umiejscowienia takich pomieszczeń w obiekcie?

Analizując przepisy sanitarne dotyczące toalet w biurze, warto zacząć od kwestii najistotniejszych wymogów dotyczących liczby tego rodzaju pomieszczeń oraz ich położenia w obiekcie, w zależności od liczby osób pracujących w danym budynku.

 • Jedna z istotnych wytycznych zawartych w przepisach wskazuje, że sprawna toaleta w biurze jest pomieszczeniem, które musi znajdować się na każdym piętrze budynku, z wyłączeniem kondygnacji, gdzie pracuje mniej niż 10 osób. W takich sytuacjach wystarczającym do spełnienia wymogu prawnego jest stworzenie łazienki na sąsiednim piętrze.
 • W przypadku przestrzeni zamkniętych, takich jak biura, odległość toalet od stanowisk pracy może wynosić maksymalnie 75 m.
 • Warto zauważyć, że dopuszczalna jest sytuacja, w której pomieszczenie higieniczno-sanitarne znajduje się w innym budynku niż miejsce pracy. W takim przypadku konieczne jest jednak stworzenie przejścia między dwoma obiektami, które wyeliminuje konieczność wychodzenia na zewnątrz. Jeżeli przejście łączy pomieszczenia ogrzewane, to ono samo również musi być ogrzewane.
 • Przy projektowaniu łazienek biurowych należy zwrócić uwagę na to, aby można było się do nich łatwo dostać z bezpośrednio z ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych, np. korytarzy. Co jednak istotne, toaleta w biurze powinna być odseparowana od ciągu komunikacyjnego pomieszczeniem, które wyposażono w umywalki z dopływem ciepłej i zimnej wody. Dobrze jest uwzględnić w projekcie takiej łazienki drzwi z mechanizmem samozamykania.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, toalety i łazienki biurowe mogą być projektowane tak, aby dostęp do nich mieli zarówno pracownicy, jak i klienci danego obiektu.

Łazienka w biurze – jak są regulowane kluczowe kwestie związane z warunkami technicznymi i wyposażeniem takich pomieszczeń?

Istotnymi aspektami, które należy wziąć pod uwagę, przy omawianiu tego, jak powinna wyglądać łazienka w biurze, jest odpowiednie wyposażenie i warunki techniczne, jakimi powinny charakteryzować się tego rodzaju pomieszczenia. Przyjrzyjmy się kilku najistotniejszym zaleceniom, jakie regulują te dwie kwestie.

 • Jednym z wymogów, jakie powinny spełniać łazienki w biurach, jest to, aby na 30 mężczyzn przypadały co najmniej jedna miska WC i jeden pisuar, a na 20 kobiet minimum jedna miska WC. Co istotne, te warunki minimalne muszą być spełnione także wtedy, gdy w biurze pracuje mniejsza liczba mężczyzn lub kobiet.
 • Miski WC oraz pisuary powinny być podłączone do sieci kanalizacyjnej oraz spłukiwane bieżącą wodą.
 • Jak wspominaliśmy, łazienki biurowe powinny posiadać wejściowe pomieszczenie sanitarno-higieniczne oddzielone drzwiami od ustępów, wyposażone w umywalki z dopływem ciepłej oraz zimnej wody. Jedna taka umywalka w przestrzeni biurowej powinna przypadać na 30 mężczyzn lub na 20 kobiet, przy podobnym jak wcześniej założeniu, czyli konieczności spełnienia minimalnego warunku jednego urządzenia w momencie, gdy w biurze pracuje mniejsza liczba pań lub panów.
 • Projektując łazienki biurowe, należy wziąć pod uwagę to, że powinny być one odpowiednio wentylowane, ogrzewane i oświetlone.

Łazienka w biurze – czy musi zawierać prysznic?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy łazienki biurowe muszą być wyposażone w kabiny prysznicowe. Z uwagi na charakterystykę pracy w przestrzeni biurowej obecność kabin prysznicowych nie jest obowiązkiem zawartym w przepisach. Nie oznacza to, że z perspektywy pracodawcy inwestycja w takie wyposażenie łazienki biurowej nie jest opłacalna. Jest to wartościowy gest w stronę pracowników, który zwiększa ich komfort pracy.

Szczególne znaczenie zyskuje on w sezonie letnim, gdy wielu pracowników decyduje się przyjechać do pracy na rowerze i potrzebuje miejsca, w którym mogliby się odświeżyć przed przystąpieniem do realizacji swoich obowiązków. Łazienka w biurze wzbogacona o natrysk okazuje się również doskonałym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy w godzinach wieczornych jest zaplanowane spotkanie biznesowe z klientem, a pracownicy przez natłok obowiązków lub konieczność pokonania dużych odległości nie mają sposobności, by pojechać do domu i w nim wziąć prysznic przed spotkaniem.

Wniosek jest więc bardzo prosty: łazienki biurowe nie muszą posiadać kabin prysznicowych, ale dodanie w nich takiego wyposażenia znacząco podnosi ich funkcjonalność i może korzystnie wpłynąć na zadowolenie pracowników i renomę pracodawcy.

Funkcjonalna łazienka w biurze – na co zwrócić uwagę przy doborze ich wyposażenia?

Aby łazienki biurowe odpowiednio spełniały swoją funkcję, powinny łączyć w sobie szereg cech, takich jak:

 • bezpieczeństwo,
 • wygodę i ergonomię,
 • trwałość,
 • łatwość w utrzymaniu w czystości,
 • estetykę.

Kluczem do zapewnienia tym pomieszczeniom oczekiwanych właściwości jest dobór wyposażenia o odpowiedniej charakterystyce. W tej roli doskonale sprawdzą się rozwiązania proponowane przez renomowaną firmę ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka, która od wielu lat dostarcza konstrukcje wzbogacające nowoczesne i funkcjonalne łazienki w biurach. Wśród oferowanych przez nas systemów znajdują się m.in. wysokiej jakości:

Nasze rozwiązania z tego segmentu wyróżnia minimalistyczny design, dzięki czemu nadają one łazienkom biurowym elegancki charakter. Konstrukcje oferowane przez ZPUH Paweł Łukasiak i S-ka są wykonane z trwałych materiałów, takich jak płyty HPL czy płyty wiórowe, które charakteryzują się:

 • odpornością na uszkodzenia mechaniczne,
 • odpornością na szkodliwy wpływ wilgoci,
 • odpornością na akty wandalizmu, takie jak np. gaszenie papierosa czy graffiti,
 • łatwością w konserwacji i utrzymaniu w czystości,
 • elegancką, nowoczesną estetyką.

O wysokiej jakości, doskonałej funkcjonalności oraz bezpieczeństwie proponowanych przez nas rozwiązań sanitarnych świadczy fakt, że posiadają one Atest Higieniczny PZH i są objęte Krajową Oceną Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej.

Warto podkreślić również, że jesteśmy znani na rynku nie tylko z oferowanych konstrukcji do łazienek i toalet biurowych, ale także jako tworzący podłogi podniesione producent.

Zapraszamy do kontaktu.